Ovan frontemblemet på en Chrysler De Soto Custom, 1946.

Fler bilder från denna suveräna träff. 3:e och sista delen. Se del I och del II.

Deras hemsida: Silverforsen