Ovan en Kobra, 2014.

Träff i byn, Volvo var temat. Sista träffen för året, det börjar igen första lördagen i maj. Boka 2 maj 2015! Första gången vi var vid Boulebanan eftersom de ska bygga bostäder på Gröningen där vi varit tidigare.