Ovan en Chrysler De Soto Custom Coupe, 1948.

Träff med både flyg och bilar. 2:a lördagen i månaden under juli, augusti och september.

Deras hemsida: Fly’n Ride