Ford Mercury Monterey, 1962.

Träff med både flyg och bilar. 2:a lördagen i månaden under juli, augusti och september.

Deras hemsida: Fly’n Ride