Ovan: Ford Mustang GT, 2008

Första gången här, denna dag var Mustang-klubben här med sina bilar. Fick också en rundvandring med Kaj Persson på hans läckra museum.

Kan rekommenderas varmt för en nostalgisk tidsresa! Vi kom tyvärr lite sent pga. träffen i Harlösa så många fordon hade redan kört (och vi mötte många på väg därifrån då vi närmade oss).

Fler träffar med olika teman kommer varje lördag och söndag i juli så då ska vi vara där tidigare, om de nu inte krockar med andra träffar! Många träffar blir det. Se mer info på Nostalgicaféets hemsida.